08-716 39 03 Ring nu
info@ektorpstandlakare.se Skriv till oss

Bokning

Periodontologi

Om du vill avboka en tid så måste du kontakta oss 24 timmar innan besöket, annars måste patienten betala.

Vad du behöver veta

Vid bokning ingår du avtal direkt med den som utför tjänsten. Ektorpstandlakare tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna tjänster.

I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) informeras om att de uppgifter som du lämnar vid bokning av tjänst kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att Din kundrelation med Bokadirekt och/eller den terapeut som du bokar tid hos skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande tjänsten med mera. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål. Enligt lagen har Du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om Dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av Ektorpstandlakare tidsbokningstjänst. När Du i samband med bokning lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar Du samtycke enligt Personuppgiftslagen (1998:204).