08-716 39 03 Ring nu
info@ektorpstandlakare.se Skriv till oss

Behandlingar

service

Kirurgi

Tandutdragning är en av de mest förekommande behandlingar. Läkeprocessen förflyter normalt utan problem, men en del av tandbenet försvinner alltid. Resultatet blir att tandbenet blir lägre och mindre brett än vad det var innan tandutdragningen. Dessutom påverkas tandköttets volym och form. Dessa förändringar kan uppkomma överallt i munnen, men den största ben- och tandköttsförändringen får man om man drar ut hörntanden.

Det är viktigt att behålla tandbenet intakt

Ofta efter en tandutdragning förlorar både tandbenet och tandköttet sin funktion och dess naturliga utseende. Tandläkaren kan ersätta den förlorade tanden med en protes, bro eller med ett implantat. Ibland är benförlusten så svår att ytterliggare kirurgi är nödvändigt innan den saknade tanden kan ersättas.

Styrd vävnadsrekonstruktion

En behandling där ett membran är placerad över det skadade tandbenet. Detta membran stimulerar nytt ben att växa.

Bentransplantation

En bentransplantation är en kirurgisk behandling som ersätter saknad ben med ben som tas ifrån patientens egen kropp. Transplantationen ersätter inte bara benet men hjälper också till att bygga upp det gamla.

Olika typer av ben

Det finns många olika typer av bentransplantat. En del transplantat kommer ifrån olika delar av patientens kropp tex. höft och haka. Övriga transplantat kommer ifrån donationer, syntetiska material samt djur. På samma sätt finns det olika membran. En del membran är gjorda av syntetiskt material och måste tas bort senare.

Olika typer av bentransplantationer:

  • Ridge-augmentation
  • Sinus Lift - Lyfter sinus membranet, vilket gör det möjligt att sätta in implantat längst bak i överkäken.
  • Rekonstruktion av alveolarutskott - Det nedre alveolarutskottet är en nerv som ger känsel till nedre läppar och haka. Ibland får nerven flyttas för att ge plats åt implantat i nedre käken.