08-716 39 03 Ring nu
info@ektorpstandlakare.se Skriv till oss

Behandlingar

service

Protetik

Som professionella tandläkare skulle vi aldrig tillåta att våra patienter har synliga luckor i tandraden. Oavsett varför tänderna saknas, ersätter vi alltid dem med hjälp av moderna protetiska metoder. Vi utför alla typer av protetiska konstruktioner - med hög kvalité och kort tillverkningstid. Kostnader och val av metod diskuteras under det första konsultationsbesöket då vi undersöker dina tänder och upprättar en behandlingsplan.

fasta proteser dvs. kronor, broar, kron- och rotinlägg och konstruktioner på implantat anses vara bekvämast för patienten, de är enkla att använda och har ett naturligt och estetiskt utseende. Fördelen är att protesen cementeras fast med speciell cement så att du inte behöver ta ut protesen ur munnen.

avtagbara proteser - eller metallbundna proteser - tillverkas i akryl och kan tas ut ur munnen för rengöring. De används när patienten inte kan få en bro (för få egna tänder). Metallbundna proteser är tillverkade av en speciell metallegering med klammerförankringar och krokar. Metalldelen är så pass tunn att den inte orsakar något besvär.

Vi vill påminna alla patienter som använder avtagbara proteser att de måste regöras regelbundet samt skölja munnen och massera tandköttet.